در طول دوران جنگ، مسئولین بسیاری از جبهه‌ها دیدار کردند. اما از آغاز جنگ تا 26 آذر 1359 سه دیدار در ذهن و خاطرهء رزمندگان از سید علی اکبر ابوترابی

دکمه بازگشت به بالا