در عمليات كربلاي 4 بر خلاف كربلاي 5 اوضاع منطقه چندان بر وفق مراد نبود. ماست ترشي بود از تغارش پيدا! بچه ها موفق به تثبيت مواضع به دست آمده نشدند و با دادن كشته و زخمي قابل توجه عقب نشيني كردند

دکمه بازگشت به بالا