در قسمت گذشته با خلبان مسعود اقدام رشتی آشنا شدیم و نحوه نجات وی از دریاچه نمک را از نظر گذراندیم اکنون از خاطراتش

دکمه بازگشت به بالا