در منطقه، جایی که ما بودیم، بچه‌ها اغلب برای خودشان چاله‌ای کنده بودند و در آن نماز شب می‌خواندند. گاهی پ

دکمه بازگشت به بالا