در کردستان برای حمل مهمات، آذوقه، آب و مایحتاج خودمان به دلیل وجود ارتفاعات صعب‌العبور از احشامی مثل قاطر استفاده می‌کردیم. قاطری که وسایل را برای ما حمله می کرد

دکمه بازگشت به بالا