دست هایش یخ زده بود. می خواست ضامن نارنجك را بكشد. نمی شد. گفتم

دکمه بازگشت به بالا