دوست و همرزم شهید سردار بقایی با بیان ویژگیهای بارز سردار شهید مجید بقایی گفت: ایجاد هماهنگی میان نیروهای ارتش وسپاه

دکمه بازگشت به بالا