دیگر عراقی ها به دروازه شهر رسیده بودند ، یعنی به ده كیلومتری جاده اهواز – خرمشهر

دکمه بازگشت به بالا