رسته بندی که می شدیم ازهر کس راجع به شغل و تخصص او می پرسیدند. نوبت به روحانی گردان رسید، از او سؤال کردند: حاج آقا رسته شما را چه ب

دکمه بازگشت به بالا