رضا خدري خبرنگار باسابقه روزنامه كيهان و اهل آبادان، خاطرات زيبايي از شروع جنگ دارد كه در گفت‌وگو با «جوان» بخشي از آن را بيان مي‌كند.

دکمه بازگشت به بالا