روی بچه های متاهل یک جور دیگر حساب می کرد. می گفت « کسی که ازدواج کرده

دکمه بازگشت به بالا