زمستان سال 1366 بود. فقط 16 سال داشتم

دکمه بازگشت به بالا