زمین و آسمان در ناله باشند كه پیغام آور صد لاله باشند

دکمه بازگشت به بالا