زندگي در جنگ همواره جريان داشت و رزمندگان در اوقات فراغت‌شان به فعاليت‌هاي مختلفي مي‌پرداختند.بحث زمان در جبهه بسيار مهم بود

دکمه بازگشت به بالا