سال پيش در چنين روزي، نيروهاي متجاوز بعثي به قصد اشغال سه روزه خرمشهر وارد اين شهر شدند و هر گام كه پيش مي‌رفتند، جنايت‌هاي فجيعي رقم مي‌زدند

دکمه بازگشت به بالا