سال 1365 بود. در شهر خوى دانشجوى مركز تربیت معلم بودم

دکمه بازگشت به بالا