سردار احمد غلامی از فرمانده‌هان هشت سال جنگ تحمیلی بود که پس از جنگ بی ادعا و گمنام زندگی کرد و سرانجام مانند یار دیرین خود

دکمه بازگشت به بالا