سردار مرتضی ‌حاجی‌باقری فرمانده تخریب لشکر۴۱ ثارلله و از همرزمان سرلشکر حاج قاسم سلیمانی در رابطه با سیر تحول روحی و رفتاری یک

دکمه بازگشت به بالا