سرگرم کار زخمی‌ها بودیم که برادر عسکری یکی از راننده‌های موتوری خواست عقب برود، آمبولانس جا نداشت و عسکری مجبور شد

دکمه بازگشت به بالا