سعید با صدای بلند فریاد می‌زد:«امروز عاشوراست و حسین تنهاست.»

دکمه بازگشت به بالا