سیدبهزاد پدیدار، از جمله نیروهای تفحص است که به دل رمل‌های فکه و کانال‌های جنوب زد تا دل پدر و مادری را شاد کند در خاطرات او می خوانیم.

دکمه بازگشت به بالا