سید عزیز، تو را خواهم دید، ولی نمیدانم، کی؟‌ کجا؟

دکمه بازگشت به بالا