سید علیرضا یا سینی در فروردین ماه سال 1330 در شهرستان آبادان به دنیا آمد و چهل و سه سال بعد در حالی كه مسئولیت معاونت هماهنگ

دکمه بازگشت به بالا