شاید تنها یک روز آن هم روز سوم خرداد باشد که همگی با شنیدن نوای حزین” ممد نبودی ببینی …” یاد آن روزها باشیم…

دکمه بازگشت به بالا