شلمچه بوديم! قيصري گفت : همه جورش خوبه ! صالح گفت : نه اسير شدن بده!

دکمه بازگشت به بالا