شلمچه 21- دی ماه 1365 خورشیدی پس از شبی سرد، روز آفتابی و گرم به نیمه رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا