شما به عنوان یکی از فرماندهان خط شکن نظرتان درباره عملیات کربلای یک چه بود؟ – محشر بود، محشر!

دکمه بازگشت به بالا