شنبه آخرین روزهای تابستان بودکه با هم خواندن کتاب شانه‌های زخمی خاکریز خاطرات یک امدادگر جانباز (صباح پیری) آغاز کردیم

دکمه بازگشت به بالا