شهلا صوفی جلالی که امروز از راویان نور است همیشه حرف و خاطره برای گفتن بسیار دارد اما هرگاه پای صحبتش بنشینید در کلامش توصیه حجاب را خواهید دید.

دکمه بازگشت به بالا