شهید ناصرکاظمی رابطه روحی ویژه ای با مادرش داشت.

دکمه بازگشت به بالا