طنین فریاد ایران ایران، تمام فضای اردوگاه را فرا گرفته بود. بچه‌هایی که از لحظه آغاز اسارت تا آن وقت به

دکمه بازگشت به بالا