عراقی‌ها نیروهای تازه نفس آورده بودند و حتی از خاکریز ما هم رد مي شدند. وسط آن معرکه یکی از تانک های pmp ایرانی

دکمه بازگشت به بالا