عزیمت اولین گروه از نیروهای اردنی به جبهه جنگ عراق علیه ایران(1360ش

دکمه بازگشت به بالا