عملیات غدیر در روزهای پایانی جنگ انجام گرفت. عملیاتی بزرگ و تأثیرگذار كه اگر با موفقیت همراه نمی‌شد، شاید اكنون تاریخ جنگ به گونه دیگری رقم می‌خورد

دکمه بازگشت به بالا