عملیات محرم بود. شهید مهدی پیرمحمدی فرمانده گردان، شهید محمد ناصراشتری جانشین وی و شهید حسن باقری فرمانده یکی از گروهان‌ها بود

دکمه بازگشت به بالا