فقط یك خط آسفالت ما را می رساند به آن ها، كه مرتب می زدندش. خارج آسفالت هم باتلاقی بود.

دکمه بازگشت به بالا