كم كم داشت خورشید چهره منورش در پس ابرى پنهان مى شد. داشتیم به مغرب

دکمه بازگشت به بالا