لیلی جمارانی، امدادگر دفاع مقدس درباره فعالیتش طی هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: در آن زمان به تازگی عضو سپاه

دکمه بازگشت به بالا