مارش رادیو دو موج كه قطع شد، صدای گوینده آمد: «شنوندگان عزیز! شنوندگان عزیز! توجه فرمایید

دکمه بازگشت به بالا