متن زیر از زبان پدر شهیدان علی اکبر و عزت الله کیخواه است که از جگر گوشه های خود میگویید

دکمه بازگشت به بالا