متن زیر حاوی خاطرات عراقی است که در جنگ تحمیلی ایران و عراق سرباز جبهه عراق بوده است.

دکمه بازگشت به بالا