متن زیر روایتی است از روزهای تلخ و سخت جنگ برای بانوان ،مواجهه شدن آنها با شهادت نزدیكان و وروزهایی كه به عنوان نوجوانان آبادانی به دفاع می‌پرداختن

دکمه بازگشت به بالا