متن زیر مختصری از زندگانی شهید دکتر بهشتی و آخرین جملاتی است که دکتر بهشتی فر مودند از زبان همرزم شهید بهشتی

دکمه بازگشت به بالا