مثل شهید، مثل شمع است كه خدمتش از نوع سوخته‌شدن و فانی شدن

دکمه بازگشت به بالا