محمدتقی قاسمی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس با اشاره به روند آغاز جنگ تحمیلی

دکمه بازگشت به بالا