محمود قائمی جانباز 70‌درصد شیمیایی از جهرم استان فارس است، هنوز هم وقتی حرف می‌زند، یاد ایام جنگ برایش تازگی دارد.

دکمه بازگشت به بالا