من از پسرم راضی هستم او تا لحظه آخر هم پای قولش ایستاد .

دکمه بازگشت به بالا