من كه تا نصفه متن را خوانده بودم و تازه به اوج گریه‌ام رسیده بودم،‌ منتظر شنیدن كلمه‌ای بودم تا گریه‌ام

دکمه بازگشت به بالا