نماز با اخلاص زمانیکه؛ پشت به قبله ای آنهم با لباس نجس!!!

دکمه بازگشت به بالا