نوشته زیر شامل خاطراتی کوتاه است از شهید محمد ابراهیم همت .

دکمه بازگشت به بالا